Organisationsudvikling

ORGANISATIONSUDVIKLING


”Det eneste, som er sikkert, er, at alt forandrer sig” – siges der. Frivillige organisationer arbejder jævnligt med at udvikle og ændre organisationen, og udfordringen kan bestå i at få alle frivillige med på den udvikling, som ofte er nødvendig. Endvidere er der kun lidt viden at hente om organisationsudvikling i frivillige organisationer, og derfor kan større udviklingsprocesser ofte gå i stå eller udvikle sig til konflikter.


Oplægget vil fungere bedst i en mindre gruppe fx for erfarne ledere af frivillige, og hvor der er tid til at snakke om specifikke problemstillinger og muligheder.


Oplægget vil give dig:


  •     teoretisk og praktisk indføring i organisationsudvikling
  •     konkrete redskaber til at inddrage frivillige i processen
  •     viden om hvordan en struktur kan fremme og hæmme potentialet for inddragelse af frivillige
  •     værktøjer til at skabe en fælles vision"Tilbagemeldingerne til mig går på, at du rejste interessante og meget relevante problemstillinger, at du havde stor indsigt og gode løsningsforslag, og at du gav folk lyst til at grave dybere – fx ved at læse jeres bog. Så tusind tak, det var rigtig dejligt, at du ville være med."


GET IN TOUCH WITH TOM

mail@demolink.org