Facilitering

FACILITERING OG PROCESLEDLESE


Det er vores erfaring, at der ofte kommer 'mere og andet' ud af at have en ekstern person til at facilitere processer i fx ledelsesgruppen. Dette kan skyldes mønstre eller roller man bevidst, eller ubevidst, har tildelt hinanden i teamet og som fx kan gøre det svært at diskutere visse emner.


Fire centrale succeskriterier

I Ledfrivillige.dk har vi god erfaring med procesledelse. For os er følgende fire kriterier vigtige for en succesfuld proces:


1) Klare mål for processen

2) Alle skal bidrage og komme til orde

3) Der kommer et konkret output af processen, så der er noget at arbejde videre med

4) Det skal være hyggeligt og inspirerende, at deltage i processen


Vi er procesfacilitatorer på de temaer, som I ønsker. Beskrivelserne til højre giver nogle eksempler på, hvordan man kan involvere os. Ring eller mail for nærmere information.EKSEMPLER PÅ FACILITERING


VISIONSUDVIKLING


I skal vælge denne proces, hvis I har brug for en ny vision, som gør, at de frivillige i organisationen går i en fælles retning. Visionen kan nemlig tydeliggøre, hvad I er sat i verden for at udrette og vise, at I, som ledelse, reelt leder og tør tage beslutninger. Vi forstår begrebet 'vision' som et konkret og attraktivt mål, som I ønsker at nå inden for fx 3 til 5 år.


Helt konkret

Hvordan processen forLøber varierer. Hvis det handler om, at I skal finde frem til en ny vision, så faciliterer vi en kreativ idéudviklingsprocesser og samler efterfølgende op på de mange idéer, der kom frem. Processen afsluttes som oftest med 2-3 visioner på tegnebrættet, som undersøges nærmere før der træffes en endelig beslutning. En sådan proces tager mellem 3 og 5 timer. Der arrangeres endnu et eller to visionsmøder, hvor man snakker videre. En god vision udvikles og besluttes ikke på én og samme dag!


Hvis det handler om, at I skal have sat gang i en vision, som I allerede har besluttet, fokuserer vi på, hvordan og hvornår I skal involvere de frivillige. Og om visionen er attraktiv og målrettet nok til at fremme motivation hos de frivillige. Vi lægger en tidsplan og uddelegere opgaver.TEAMBUILDING


Invester 2 timer i at lære hinanden at kende...det er rigtig godt givet ud!


Teambuilding kan grundlæggende arrangeres efter jeres behov og temperament. Vi har tilbud lige fra den seriøse ende af skalaen til den mere humoristiske del, som evt. kan bestå af dans og kreative samarbejdsøvelser.


Vi kan særligt anbefale at arbejde med personlighed og præferencer. Konkret er tanken at hele teamet /gruppen tager en JTI-test, som vil danne udgangspunktet for en samtale omkring, hvordan I som et team fungerer sammen. Hvilke udfordringer og styrker I har afhænger af, hvad der er jeres personlige præferencer, og hvordan I sætter dette i spil i teamet. Det er også muligt at vi blot laver en 'selvtest' sådan at man ikke skal udfylde noget online.


JTI-testen er rigtig god i frivillige sammenhænge fordi den groft sagt fokuserer på, hvad man får energi af at lave, og hvad der ofte tapper en for energi. JTI opfattes af mange som 'ufarlig' at dele i et team, fordi den intet siger om intelligens eller kompetencer. Læs mere om Jungs Typeindeks (JTI) her.GET IN TOUCH WITH TOM

mail@demolink.org